OBA.SK CSOM.HU AMB.RO
impresszum  |

Csomagolással kapcsolatos jogszabályok

- 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről

- 79/1998 (IV. 29.) Kormányrendelet az áruk és szolgáltatások biztonságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

- 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről

- 2001. évi LIV. Törvény az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. Törvény módosításáról

- 43/2002. (V.14.) FVM-EüM-GM rendelet a többször módosított 1/1996 (I.1.)FM-NM-IKM rendelet módosításáról

- Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. végrehajtására kiadott, a 16/2000. (IV.6.) FVM-EüM-GM és a 45/1999.(IV.30.) FVM-EüM-GM együttes rendeletekkel módosított 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM rendelet

- 97/1999. (XI.18.) FVM-EüM-GM rendelet a természetes ásványvíz, forrásvíz, az ivóvíz és az ásványi anyagokkal dúsított ivóvíz palackozásáról és forgalmazásáról

- 36/1996. (XII.11.) FM-NM-IKM együttes rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről

- 66/1994. (IV.30.) Kormányrendelet a Magyar Élelmiszerkönyvről

- A többször módosított 40/1995. (XI.16.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező eloírásairól

- 7/1994.(IV.20.) NM rendelet a kozmetikai készítmények forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeiről

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 44/2000. (XII.28.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

- 25/2000. (VII.26.) GM-FVM együttes rendelete az előre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeiről és azok ellenőrzési módszereiről

- 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról.

- 52/2000. (XII.27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről

- 193/2001. (X.19.) Kormányrendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályiról

- 28/2001 (XII.23.) KÖM rendelet a környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól