OBA.SK CSOM.HU AMB.RO
impresszum  |

Nemzetközi vasúti szövetség (UIC)

- Rakodási szabályok -

1. kötet Alapelvek (kivonat)

1. Bevezető feltételek

1. 1. Érvényesség

A rakodási irányelvek 120 km/h vonatsebességre érvényesek.
A Rakodási Szabályok előírásának alkalmazása szavatolja a vasútüzem biztonságát, valamint a rakomány és a kocsi épségének megóvását a sérülésektől. Ennek figyelmen kívül hatása esetén a vasúttársaság megtagadhatja a küldemény felvételét

1. 3. Szállítási igénybevételek

A vasúti szállítás során a következő igénybevételekkel kell számolni:

A kocsi hosszirányában

 • a súlyerő 4.szeresével merev rakodási mód esetén,
 • a súlyerő 1-szeresével csúszást lehetővé tévő rakodási mód esetén,

A kocsi keresztirányában a súlyerő 0,5-szeresével,
Függőleges irányban a súlyerő 0,3-szeresével (ami elősegíti a rakomány elmozdulását).

Az előző erők hatásideje kb. 1/10 másodperc. A rakományok biztosításakor az erőket egyenletes nagyságúnak kell tekinteni. A rakományra menetközben ható keresztirányú és függőleges erők 2-8 Hz frekvenciájú lengéseket idéznek elő.

1. 5. A rakományegységek kialakítása

A rakományok rakományegységgé való összefogásához alkalmasak:

 • Az acélszalagból, acéldrótból, műanyagszalagból vagy szövött hevederből készített kötések, amelyeket meg kell feszíteni. A kötések szakítóereje legalább:
  • 5kN a rakodólapos áruknál kb. 500kg-ig,
  • 7kN a rakodólapos áruknál 500kg fölött, a fűrészáruknál, széldeszkáknál és gerendáknál, cellulózbáláknál stb.,
  • 10kN talpfáknál, kő-és betonlapoknál stb.,
  • 14kN lemezcsomagoknál, lemeztekercseknél, csőkötegeknél, idom-és rúdacéloknál, hengerelt drótköteleknél, szalagacéloknál, rétegelt-és farostlemezekből képzett rakatoknál, stb.,
  • 20kN több lemeztekercs összekötözésénél,
  • 40kN olyan acélcsöveknél, amelyek egy ékkel biztosított rétegen nyergelten fekszenek.
 • Az egyenletesen elosztott kötések számát az áru jellemzőitől függően kell megválasztani, de legalább 2 legyen. Több lemeztekercs összekötözéséhez legalább 4 kötés szükséges.

  Kötözőszerek fajtái és felhasználásuk

  A rakomány fajtája, tömege és a rakodás módja szerint a rakományegységeket ki- vagy lekötözéséhez acéldrótot, láncot, illetve drótból, természetes vagy műrostból készült kötelet és hevedert kell felhasználni. Acélszalagot - különösen a szakadáskor jelentkező baleseti veszély miatt- nem szabad használni, kivéve a rakományegységek a rakodólaphoz történő lekötözésre, ha azokat a csúszást lehetővé tevő módon rakják fel vagy munkaemésztő berendezéssel ellátott kocsin szállítják.

  3. A kocsik terhelése

  3. 3. Teherelosztás

  A rakományt egyenletesen, lehetőleg a teljes rakfelületen kell elosztani a kocsiban. Eközben nem szabad túllépni a megengedett legnagyobb tengelyterhelést.
  A rakomány tömegközéppontja lehetőleg alacsonyan és a konténer középpontjában feküdjön.

  5. Rakodási módok és rakománybiztosítás

  5. 4. 2. Biztosítás a szabad terek kitöltésével és kitámasztással

  1. A szabad terek kitöltésére (kereszt-és hosszirányban egyaránt) többek között élére állított raklap vagy felfújható párna alkalmas. Nagyobb terek kitöltéséhez gerendából készített kitámasztások szükségesek, amelyek keresztmetszete legalább 10x10 cm.
  2. A fák száma a rakományegység tömegétől és a kitámasztás hosszától függ. Pl.: 2 m-es kitámasztási hossz és 10 t rakománytömeg esetén 4db 10x10 cm-es keresztmetszetű gerenda szükséges.

  5. 4. 4. Biztosítás kikötözéssel

  A kikötözések a húzás irányában hatnak és megakadályozzák a rakomány elmozdulását. Az áru jellegétől, tömegétől és a rakodási módtól függően köracélokból készült láncok, drótkötelek, szövött hevederek és rakománybiztosító szalagok használhatók. Acélszalagot, a szakadásakor bekövetkező rendkívüli balesetveszély miatt, nem szabad használni. A legfeljebb 3t tömegű rakományok esetén lágy acéldrót is felhasználható.
  Azoknál a rakományoknál, amelyeket csak kikötözéssel biztosítanak, a kötéseknek mind hossz-, mind keresztirányban hatniuk kell. Elvileg minden irányban legalább 2-2 kikötözés szükséges. Abból lehet kiindulni, hogy a kikötözés a kocsi hosszirányában kielégítően méretezett, ha a kötözőszer szakítóereje minden irányban, a rakományegység minden 1000 kg-jára számítva legalább 32kN. Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik esetén 10kN.

  A láncokat, a drótkötelet, a szövött hevedereket és a rakománybiztosító szalagokat vagy feszítőberendezéssel kell ellátni vagy különálló feszítő eszközzel kell megfeszíteni.

  A hevederhez és a biztosítószalagokhoz tartozó zárak, kapcsok és csatlakozó elemek kialakítása és szilárdsága minden esetben alkalmazkodjon a kötözőszer kiviteléhez.

  A kötözőszereket

  • hurokként kell megfeszíteni vagy
  • horgokkal kell rögzíteni,

  Éles éleken a kötözőszereket alátétekkel, védőcsövekkel vagy élvédőkkel kell megóvni.  5. 5. 4. Biztosítás lekötözéssel

  A lekötözés megnöveli a súrlódást és fokozza a rakományegység stabilitását.

  1. Kötözőszerként elsősorban szövött hevedert vagy rakománybiztosító szalagot kell használni.
   Ezeknek rendelkezniük kell feszítőberendezéssel vagy egy különálló feszítő eszközzel kell azokat megfeszíteni.
  2. Rakományegységenként legalább 2 lekötözés szükséges, amelyeket a rakomány végétől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.

  A kötözőszerek szakítóereje (megengedett húzóerő kétszerese) a tömegtől, az áru hosszától és a felületétől függően 10-40 kN; az előfeszítés legalább 3kN legyen.

  A hevederhez és a biztosítószalagokhoz tartozó zárak, kapcsok és csatlakozó elemek kialakítása és szilárdsága minden esetben alkalmazkodjon a kötözőszer kiviteléhez. A kötözőszereket lehetőleg horgokkal kell rögzíteni vagy hurokként kell megfeszíteni. A csomózás kb. 60%-kal csökkenti a szakítóerő értékét, ezért azt el kell kerülni. Csomózás alkalmazása esetén a szakítóerő csökkenését nagyobb szakítóerejű kötözőszer választásával ki kell egyenlíteni. Éles éleken a kötözőszereket alátétekkel, védőcsövekkel vagy élvédőkkel kell megóvni.
  Sima felületű áruk esetén a lekötözéssel együtt súrlódásnövelő alátéteket és közbetéteket kell alkalmazni.

  5. 8. 2. Összekötözés

  A halmazokba rakott rakományegységek összekötözéséhez hevedereket, acélszalagokat vagy rakománybiztosító-szalagot kell használni. ( a szakítóerő az áru fajtájától függően 14-40kN). A rakoncák fölött fekvő rakományokat, ha más módon nem biztosíthatóak, a rakonca által biztosított rakománnyal össze kell kötni.
  Az egyenletesen elosztott kötések szükséges száma függ a rakomány tömegétől, hosszától és tulajdonságaitól. Minden halmaznál legalább 2 összekötözést szükséges.
  Olyan hengeres rakományegységekből álló halmazoknál, amelyeket ékeléssel biztosítottak és a rakoncákon átmérőjük felénél nagyobb mértékben túlnyúlnak, kiegészítő biztosításként mindig szükséges az összekötözések elkészítése.
  A rétegesen felrakott hengeres rakományegységeknél egy nyergelt réteget is elhelyeznek, minden esetben össze kell ezt kötözni a legfelső hordozó réteggel.
  A kocsi keresztirányában fekvő bekötözött alátéteknél a kötözőszert horonyba kell süllyeszteni.

  Rakományrögzítési példák

  1. példa:
  A kombinált forgalom szállítóegységei (konténerek, cserefel- építmények, félpótkocsik, pótkocsis teherautók)

  A rakomány

  A kombinált forgalom szállítóegységeibe rakott áru

  Szállítási igénybevételek

  • a kocsi hosszirányában ( előre és hátra) kb. 1 G
  • keresztirányban 0,5 G-ig függőleges irányban 0,3 G-ig (G= a rakomány tömegéből adódó súlyerő)

  A szállítóegységek állapota

  • A padlónak tisztának kell lennie.
  • Oldalfalak, zárógerendák, lécek és ponyvák legyenek jó állapotban és hiánytalanok.
  • Az ajtózárak és oldalfal-rögzítők legyenek működőképesek

  Rakodási mód

  • A rakomány töltse ki a teljes rakfelületet és üregek nélküli zárt egységet képezzen vagy legyen egyenként biztosítva.
  • Ne haladja meg a jármű, a konténer és a cserefelépítmény külső méreteit.
  • A teherelosztás legyen egyenletes.
  • Halmazolás csak akkor megengedett, ha az alsó réteget teljesen kitöltötték és stabil rakfelület ad.

  Biztosítás

  A stabil rakományképzés érdekében a hasonló rakományrészeket vagy halmazokat össze kell fogni, pl. kötésekkel vagy zsugor-/tapadófóliával.
  A darabonként halmazba rakott zsákos árut váltakozó irányban kell rétegezni vagy középfelé kell dönteni.
  Az olyan rakományt, amely nem támaszkodik közvetlenül oldalfalnak, elcsúszás és szétdőlés ellen biztosítani kell pl.

  • Ki-vagy lekötözéssel;
  • Kitámasztással;
  • Légpárnával vagy kipárnázással;
  • Felállított rakodólapokkal vagy deszkával;
  • Súrlódásnövelő alátéttel.

  A kitámasztásokat úgy kell elkészíteni, hogy a rakomány minél nagyobb felületre támaszkodjon. A homlokajtók és az alacsony homlokfalak előtt a rakományt teljes szélességben, lehetőleg a sarokoszlopokhoz kell kitámasztani.

  A biztosítást csak ponyvával, befeszítéssel, zárógerendával vagy lécekkel elégtelen.

  A rakományt feldőlés ellen állványra helyezéssel, a magasság 3/4-énél elhelyezett kitámasztókkal vagy kikötözéssel biztosítani kell, ha a felfekvő felületének a

  • Hossza rövidebb, mint a magasság 6/10-e,
  • Szélessége kisebb, mint a magasság 5/10-e.

  A terhelés rakományegységeket elgördülés ellen ki kell ékelni.

  2. példa:
  Fatörzsek

  A rakomány

  Fatörzsek kéreggel vagy anélkül, különböző méretekkel

  A kocsi kiválasztása

  Alacsony vagy magasoldalfalú, vagy rakoncás kocsi (E...,K...,L...,R...,S...)

  Rakodási mód

  A fákat a kocsi hosszirányában kell berakni,

  1. az oldalfalakat, illetve a rakonca fölé legfeljebb átmérőjük felével nyúlnak túl,
   a 20 cm-nél kisebb átmérőjűeknél a hatásos magasság legalább 10cm,
  2. az oldalfal, illetve a rakonca fölött nyergelten, ahol az ívmagasság a rakszélességnek legfeljebb 1/3-a.
  3. ha a fák a rakonca félmagassága fölött is támaszkodnak a rakoncáknak, akkor:
   a lehajtható rakonca alsó végét ki kell ékelni vagy
  4. a szemben levő rakoncákat félmagasságban össze kell kötni kettős 4mm átmérőjű dróttal vagy hevederrel (szakító erő legalább 10kN.)
  5. Biztosítás

  6. Azokat a fákat, amelyek átmérője a vékonyabb végén mérve 70cm-nél nagyobb, K..., L... és R... sorozatú kocsira rakodáskor legalább 3 ékkel oldalról ki kell ékelni. Az ék magassága legalább 12cm, amelyeket ékenként 3 szöggel (? 5mm) kell rögzíteni.
  7. A rakoncáknak nekifekvő fákat legalább 2 rakoncának kell biztosítania.
  8. Ha a fákat csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább 50cm; durva kérgű fatörzseknél 30cm legyen.
  9. Azokat a fatörzseket, amelyek több mint átmérőjük felével az oldalfalak vagy a rakoncák fölé nyúlnak, legalább 2 kötéssel (pl. hevederrel) le kell kötözni.

  3. példa:
  Szélezett fűrészelt fák, csomagokba kötve

  A rakomány

  Szélezett fűrészelt fák, amelyeket 2 kötéssel (szakító erő legalább 7 kN) csomagokká kötöznek össze.

  A kocsi kiválasztása

  Rakoncás pőrekocsi, fa padlóval (K..., L..., R..., S...)

  Rakodási mód

  1. A csomagokat egymás mellé és egymás mögé kell elhelyezni
   a rakodógerendákra, alátét- és közbetétfákra, amelyek a teljes rakszélességen érjenek végig,
  2. - az alátét- és a közbetétfák négyszög keresztmetszetűek legyenek és a szélesebbik oldalukon feküdjenek; több azonos vastagságú darabokból is készülhetnek, azonban ebben az esetben oldalról mindig át kell lapolni azokat és a fák száma nem lehet több, mint az egymás mellett fekvő csomagok száma.
  3. Az alátét- és közbetétfák a csomagok végétől kb. 50 cm-re legyenek.
  4. Biztosítás

   A halmazokata falak vagy a rakoncák biztosítják, amelynél

  5. - a hatásos magasság legalább 10 cm legyen,
  6. - legalább 2 lekötözéssel biztosítják, ha a szakítóerő legalább 10kN vagy
   1 lekötözéssel, ha a csomag közepénél egy feszítőművel ellátott hevedert alkalmaznak.
  7. A kötéseket a rakatok végétől kb. 50 cm-re, kell elhelyezni.
  8. Ha a csomagokat csak két rakonca biztosítja, akkor túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább 30 cm.
  9. Ha a rakoncák hiányoznak vagy a (7) szerinti méretet nem lehet betartani, akkor kiegészítő lekötözéssel (pl. hevederrel, vagy biztosító szalaggal) kell biztosítani ( szakító erő legalább 10 kN).
  10. A felső rétegben elhelyezett csomagokat, valamint az egymás melletti csomagokat akkor, ha a hatásos magasság nem tartható, - alulról és felülről felszögezett fákkal kell oldalról biztosítani; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány tömegének minden 2000 kg-jára 1 szög jusson mindkét oldalfalon, fánként azonban legalább 2 db vagy
  11. - kétszer össze kell kötni.

  4. példa:
  Rétegelt lemezek, farost lemezek

  A rakomány

  A bevonattal ellátott vagy anélkül farost- vagy rétegelt lemezeket csomagokká össze kell kötözni.

  1. A csomagok magassága
   Fényes felületű lemezek esetén kb. 60 cm,
   Bevonat nélküli lemezek esetén kb. 100 cm.
  2. A kötéseket (szakító erő legalább 14 kN) kb. méterenként, de oldalanként legalább kettőt, élvédő alkalmazásával kell elkészíteni.
  3. A kocsi kiválasztása

   Fapadlós kocsi, lehetőleg rögzíthető válaszfalakkal (H..., Li..., Rils, Si..., T...)

   Rakodási mód

  4. A csomagokat alátétfákra kell berakni, egy vagy több rétegben.
  5. Az alátét- és a közbetétfákat puhafából kell készíteni
   szabályos négyszög keresztmetszettel, a szélesebbik oldalukon fekve,
   egy darabból vagy legfeljebb három átlapolt darabból úgy, hogy a teljes rakaton végigérjenek.
  6. A rakat magassága fényes felületű lemezek esetén legfeljebb 180 cm lehet.
  7. A rakatot legalább 2 kötéssel (szakító erő legalább 22 kN), élvédő alkalmazásával össze kell kötni.
  8. Biztosítás

  9. A kocsi hosszirányában
   Reteszelő válaszfalakkal vagy
   A szabadterek kitöltésével (pl. kitámasztó fákkal)
  10. A kocsi keresztirányában

  11. - Oldalanként legalább 2 leszögezett rögzítőfával, amelyek legalább 5 cm vastagok és hatásos magasságuk legalább 3 cm; az egy oldalon levő fák rögzítéséhez használt szögek száma: 1500 kg-onként 1db vagy
  12. - rakatonként legalább 2 lekötözéssel, amelyek feszítőművel és élvédővel rendelkeznek.

  5. példa:
  Papírtekercsek, tekercstengely függőleges

  A rakomány:

  Papírtekercsek

  A kocsi kiválasztása

  Eltolható oldalfalú vagy ponyvatetős kocsi szilárd homlokfalakkal (H..., Li..., Si...)

  Rakodási mód

  1. a tekercset állítva, egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakfelületen elosztva kell berakni, több rétegben való rakodás esetén az alsó rétegeknek hézagmentesnek kell lenniük.
  2. hézagmentes rakodás esetén a tekercs átmérője a magasságnak legalább 5/10-e, egyébként 7/10-e, zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik esetén 6/10-e legyen.
  3. Elrendezés a kocsiban

  4. - egysorosan egymás mögött (a kocsi hossztengelyében),
  5. - két, eltolt sorban (a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan),
  6. - két sorban egymás mögött,
  7. - három eltolt sorban (5-ös tömbökben)
  8. a rakodást a homlokfalaknál kell elkezdeni, a szabad tér a kocsi közepén marad vissza, a (4) és a (6) szerint berakott tekercseket alakító keresztirányú biztosítással kell ellátni, vagy az eltolható oldalfalaktól, illetve a ponyva falaktól legalább 10cm-re kell állítani, a tekercsek nem érinthetik az eltolható oldalfal ferde tetőrészét vagy a ponyvatetőt.

  Biztosítás

  A kocsi hosszirányában

  1. a homlokfalakkal biztosítják, adott esetben csúszást lehetővé téve. Azokat a tekercseket, amelyeknek átmérője kisebb, mint a magasságuk 7/10-e, egymással össze kell kötni (a kötések öntapadóak vagy lecsúszás ellen biztosítottak (szakítóerő legalább 10kN)
  2. A kocsi keresztirányában

  3. - a vezetősínnel, amelyet pl. a meglévő lyuksorhoz rögzítenek vagy leszögezett vezetőfákkal, amelynek magassága kb. 5cm; a szögek száma mindkét oldalon: 200 kg-onként 1 darab, minden fához azonban legalább 2 darab vagy az eltolható oldalfalaknak támaszkodó hézagkitöltőkkel (karton vagy falécek) vagy
  4. - a súrlódást növelő alátétekkel (µ= legalább 0,7), amelyeknek súrlódását, alaktartását és szennyeződés állóságát a gyártónak garantálnia kell vagy
   az (5) pont szerint berakott tekercsek esetén súrlódást növelő alátétek nélkül, ha az oldalfaltól mért távolság legfeljebb 10cm és a papírtekercs nem magasabb, mint az eltolható oldalfal függőleges tartománya (ebben az esetben a rakományt keresztirányban az eltolható oldalfal biztosítja).
  5. Több rétegben berakott tekercsek esetén a rétegek közé súrlódást növelő közbetéteket kell elhelyezni.

  6. példa:
  Rakodólapos rakományegységek kialakítása

  A rakomány

  Dobozok, zsákok, építőanyagok, kövek, lemezek, papír, karton, hordók, kötegek, gyümölcs és zöldség

  A rakodólap

  A rakodólap fából, műanyagból, farostból stb. készülhet.

  1. A rakodólap lábait úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy azok ne fordulhassanak ki vagy törhessenek le.
  2. Rakodási mód

  3. A rakodólapra kerülő árut stabilan és szorosan kell elrendezni, lehetőleg a rakodólap élével egybevágólag (hézag és túlnyúlás nélkül)
   Kötésben (pl. dobozoknál),
   Váltakozó irányban keresztbe rakva (pl. zsákoknál).
  4. Biztosítás

   A rakományegység stabilitását fokozni kell

  5. Acél-, textil- vagy műanyagszalagokkal (szakító erő legalább 7 kN) végzett függőleges és vízszintes körülkötözéssel,
  6. Vízszintes körülpántolásokkal, könnyen szétcsúszó áruknál bekötözött élvédőkkel, amelyeket
   Az alsó rétegnél,
   A rakományegység felső tartományban kell elképzelni,

   Kifogástalanul zsugorozott vagy körbefeszített fóliával (vastagság legalább 150mm), amelynek a rakodólap lábait is körül kell fognia,

   Az egyes rétegek között súrlódásnövelő közbetét,
   különleges tapadóanyagok vagy rögzítőlemezek alkalmazásával.

  7. példa:
  Egyszerhasználatos biztosítóeszköz a ki- és a lekötözéshez

  Biztosítószalagok

  A kötözőszer jellemzői

  1. A rakománybiztosító szalag kettős kapoccsal
   A rakománybiztosító szalag alatt olyan szalagot kell érteni, amely minden oldalról magas polimerizációjú, hőre lágyuló műanyagba ágyazott, párhuzamosan futó, háromszorosan cérnázott, nagy szakítószilárdságú, márkás poliészter fonalból készült (felhasználhatóság -25 és +70C° között).

   A kötözőszerek a kapcsokkal és a feszítő elemekkel együtt legalább a következő szakító erővel kell rendelkeznie

   • Lekötözéshez és a szemben álló rakoncák összekötözéséhez 10kN,
   • Kikötözéshez a rakomány minden 1000kg-jához:
    • Egyes kocsik vagy kocsicsoportok esetén: 32kN
    • Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik esetén:10kN.

   Rakodási mód

   • Rakományok lekötözéssel,
   • Rakományok merev rakodási móddal, kikötözéssel,
   • Egyéb alkalmazások, pl. összekötözés rakományegység képzéshez és a szembenálló rakoncák összekötése.
  2. Kiegészítő adatok

   A kötözőszer a kocsi kötélgyűrűihez, -szemeihez hozzákapcsolható

  3. - áthurkolással,
   horgokkal vagy
   csomózással.
  4. kötözőszert feszítőkészülékkel kell meghúzni.
   A szalag végét egyszerű csomóval kell biztosítani.
   A kötözőszereket az éles éleken való eldörzsölődésektől alkalmas eszközökkel meg kell óvni.

  8. példa:
  Egyszerhasználatos biztosítóeszköz a ki- és a lekötözéshez

  Poliészterhevederek

  A kötözőszer jellemző

  1. Poliészterheveder önzáró retesszel
  2. Poliészterheveder zárókapoccsal
   A kötözőszernek a kapcsokkal és a feszítő elemekkel együtt legalább a következő szakító erővel kell rendelkeznie:
   • Lekötözéshez és a szembenálló rakoncák összekötözéséhez 10kN,
   • Kikötözéshez a rakomány minden 1000kg-jához
    • Egyes kocsik vagy kocsicsoportok esetén: 32kN
    • Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik esetén:10kN.

   Rakodási mód

   • Rakományok lekötözéssel,
   • Rakományok merev rakodási móddal, kikötözéssel,
   • Egyéb alkalmazások, pl. összekötözés rakományegység képzéshez és a szembenálló rakoncák összekötése.

  3. Kiegészítő adatok

   A kötözőszer a kocsihoz hozzákapcsolható

  4. - áthurkolással,
   horgokkal vagy
  5. - csomózással.
  6. A kötözőszert meg kell feszíteni
   • Zárókapocs használata esetén különleges feszítő szerszámmal,
   • Önzáró retesz esetén feszítőszerszámmal vagy egy feszítővassal (a kézzel meghúzás egymagában nem ad kellő előfeszítést)
  7. A szalag végét egyszerű csomóval kell biztosítani.
   A kötözőszereket az éles éleken való eldörzsölődésektől alkalmas eszközökkel meg kell óvni.