OBA.SK CSOM.HU AMB.RO
impresszum  |

Rakományrögzítési alapismeretek

A rakodásnál betartandó általános szempontok

 1. A szállítóeszköz (közúti jármű, konténer, vasúti kocsi stb.) megrakásánál figyelembe kell venni a szállítóeszköz rakfelületének méreteit, teherbírását, tehergépkocsiknál a megengedett tengelyterhelések értékeit, konténereknél, zárt felépítményű tehergépkocsinál az ajtónyílás méreteit, az eredő tömegközéppont elhelyezkedését.
 2. A rakodásnál figyelembe kell venni a termék méretét, tömegét, a megfogás lehetőségét (targoncával, daruval kezelhető, stb.), a termék lehetséges deformációját, az emelés során keletkező pótlólagos terhelések értékét (pl. az emelőkötél oldalirányú terhelése).
 3. Az áruk elhelyezésénél, amennyiben lehetséges az eredő tömegközéppont lehetőleg a szállítóeszköz hossz tengelyébe essen minél közelebb a rakfelülethez. Konténereknél a nagyobb tömegközéppont eltéréseket feltűnően jelölni kell.
 4. Az árut úgy kell elhelyezni a rakfelületen, hogy normális üzemi, közlekedési viszonyok mellett ne tudjon elmozdulni, felborulni, konténereknél az ajtónak támaszkodni és a másik áruban kárt tenni.
 5. Az áruk, termékek egy része természeténél fogva (törékeny, ütésre, rázkódásra, fagyra, magas hőmérsékletre érzékeny, korrózióra hajlamos, csak daruval rakható stb.) megköveteli a szállítóeszköz speciális megválasztását (légrúgós jármű, nyitható tetejű konténer, magasított konténer, hőszigetelt jármű vagy konténer, stb.)

A szállítás során fellépő hatások főbb jellemzői, értékei

A rakfelületre elhelyezett termékre, árura menet közben az alábbi erők hatnak, melyek a test tömegétől, a fellépő irányváltások, fékezések, gyorsítások nagyságától, a termék és a rakfelület közötti súrlódási tényezőtől függnek.

m : a test tömege [kg]
g : a tömegvonzás gyorsulása: 9,81 [m/s2]
G : tömegerő = m * g [N]
a : a testre ható gyorsulás [m/s2]
μ : súrlódási tényező
Fgy : gyorsító erő= m * a [N]
Fs : súrlódási erő= m * g * μ [N]

A súrlódási tényező (μ) értékei:

 Száraz felületnedves, poros, zsíros felület
fa - fa 0,2 - 0,40,05 - 0,15
fa - fém0,2 - 0,50,02 - 0,10
fém - fém0,1 - 0,150,01 - 0,05

A gyorsulások jellemző értékei közlekedési alágazatonként

 KözútVasútTengeriLégi
Függőleges1,0 g0,3 g0,7 g1,0 g
Vízszintes0,8 g4,0 g0,6 g0,8 g
Oldal irányú0,5 g0,4 g0,6 g0,4 g

A konténeres szállításnál az irányadó értékek megegyeznek az éppen használt szállító járművön előforduló értékekkel.

A konténerek vasúti szállításánál azonban előírás, hogy nem guríthatók, csak tolatással rendezhetők.

Hasonló értékek adódhatnak a közúti járművek vasúti szállításánál is.

Rakományrögzítés

A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak.

Ennek megakadályozását biztosítja a felrakott termékek, áruk megfelelő rögzítése.

A termékek egyedi sajátosságai, a szállítóeszköz fajtája, mérete, teherbírása, a lehetséges rögzítési pontok, helyek ismeretében határozható meg a kedvező rakományrögzítési megoldás.

Ezek lehetnek:

 • A súrlódási tényező növelése,
 • Kitámasztás,
 • Kikötés, lekötés.

1. A súrlódási tényező növelése

A rakományrögzítés legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja.

A termék és a padozat közötti súrlódási tényező (μ2) értékének megnövelése lényegesen növeli a súlyerőből (G) származó súrlódási erőt (Fs), ami a termék rögzítését részben vagy teljesen biztosítja. (Amennyiben a μ2 > μ1 a termékfékezés esetén a helyén marad.)

Fs: Súrlódó erő [N] = G*μ2 = m*g*μ2

μ1 átlagos értéke: 0,6 - 0,8
μ2 átlagos értéke: 0,1 - 0,4

Módszerei:
A felületek tisztítása, portalanítása, zsírtalanítása.
Köztes anyagok elhelyezése (csúszásgátló papír, gumi, stb.).
Ragasztás.

A súrlódási tényező (μ2) elérhető értéke: 0,6-0,7

Eredmény: Bizonyos esetekben (μ2 > μ1) a rakomány kikötés, lekötés, támasztás nélkül is stabil marad.

A lekötéshez, kikötéshez szükséges anyagok, eszközök mennyisége, szilárdsági értéke, a lekötözés ereje lényegesen csökkenthető.

2. Kitámasztás

A szállító járművön, konténerben az árut a legtöbb esetben csak a súrlódás nem tudja megfelelően rögzíteni. (Magas rakományok, olyan rakományok, melyeknek a tömegközéppontja nem szimmetrikusan helyezkedik el.) Ekkor pótlólagos rakományrögzítésről kell gondoskodni. Ennek egyik lehetséges változata a kitámasztás

FFék : Fékezőerő [N]
Ft : Támasztó erő [N]

A termék nem mozdul el, amennyiben a támasztó erő vízszintes komponense nagyobb a fékezőerőnél. (Ft * cos μ > Ffék)

A kitámasztás során vagy szegezést vagy, ékelést lehet használni a szállító jármű jellegétől függően. Szegezni általában a vasúti kocsikon, ritkábban a közúti járműveken és a konténerekben szoktak. A konténer padozata ugyanis vastag rétegelt lemezből készül, sok esetben tilos is szegezni.

A közúti járművek rakfelülete is sokszor fémmel fedett, itt is lehetetlen a szegezés. A közúti járművek oldalfala sem rendelkezik nagy teherbírással, így az ékelés sem mindig megoldható.

A kitámasztást sokszor kombinálják lekötéssel is. Ez a nagyobb méretű hengeres tárgyaknál elkerülhetetlen, mert a kitámasztás nem elégséges.

Fk: a kötöző eszközben keletkező előfeszítő erő [N]

Eredmény: A rakomány a szállítás során fellépő erőhatások ellenére sem fog elmozdulni, eldőlni, megcsúszni.

A kitámasztás során felhasznált faanyagok néhány országba (USA, Ausztrália, Japán, stb.) csak Növény Egészségügyi Bizonyítvány kiállítása esetén vihetők be. Az ilyen faanyagok beszerzése nehezebb, költségesebb.

A kitámasztás másik lehetséges változata, amikor a terméket nem fa szerkezettel, hanem felfújható párnazsákkal támasztják meg. Ez esetben a rakomány rögzítését a rakomány és az oldalfal, illetve a rakomány a padozat közötti súrlódási erő növekedése biztosítja, ami a tömegerőkből származó érték többszöröse is lehet.

Ez csak olyan rakományok esetén használható, melyek

 • viszonylag sík oldalfallal vagy felső felülettel rendelkeznek,
 • az oldalfaluk vagy tetejük megfelelő teherbírású, a párnazsák által kifejtett felületi nyomást illetve nyomóerőt elviseli.
 • a termék és a támasztó felület (oldalfal, tető) közötti távolság nem nagyobb 200-400 mm-nél.

A párnazsákos rakományrögzítés legjobban a konténeres szállításoknál, tengeri szállításoknál terjedt el.

A közúti járműveknél főleg a zárt kocsiszekrényes tehergépkocsiknál használható, mert a párnazsák által kifejtett nyomás a kocsi oldalát vagy tetejét viszonylag nagy megoszló erőkkel terheli.

A ponyvás tehergépkocsik oldalfala és teteje csak korlátozottan terhelhető, így a párnazsák által kifejthető nyomóerő töredéke hasznosítható.

A párnazsákos kitámasztás előnye:

 • gyorsan elvégezhető a rakományrögzítés,
 • nagy felületen, kis fajlagos erővel történik megtámasztás,
 • egyenletes a terhelés,
 • többször felhasználható,
 • alacsony költségszint,
 • alacsony élőmunka felhasználás,
 • a balesetveszély csökkenése.


3. Kikötés, lekötözés

A rakományrögzítés önálló vagy pótlólagos megoldása. Kapcsolódhat a súrlódási tényező megnöveléséhez, illetve a kitámasztáshoz. (Néhány lekötési és kikötési ábra látható a 2. sz. mellékleten.)

Fk: a kötöző eszközben keletkező előfeszítő erő [N] α : a kötöző eszköz és a rakfelület által bezárt szög Fv: az előfeszítő erő vízszintes komponense [N] = Fk*cos μ Ff: az előfeszítő erő függőleges komponense [N] = Fk*sin μ FFék: fékezőerő [N] Fs: súrlódó erő [N]

A lekötést, kikötést már nagyon elterjedten használják a rakományrögzítésben mind közúton, vasúton és a konténeres szállításoknál. Erre az adott lehetőséget, hogy megjelentek a poliészterből készített pántszalagok és szövött hevederek. E rakományrögzítő eszközök sok előnnyel rendelkeznek a régebben használt kötöző dróttal és acél sodronykötelekkel szemben.

Lekötözésnél célszerű a kötélágakat minél meredekebben (közel függőlegesen) vezetni, hogy az erő függőleges komponense a legnagyobb legyen. Lekötözésnél a rakomány rögzítését a megnövelt súrlódási erő biztosítja.

A kikötésnél, ferde lekötésnél a súrlódási erőn kívül az aktív kötélerők (vízszintes komponens) is részt vesznek.

Előny:

 • gyorsan, egyszerűen elvégezhető,
 • rendkívül széles körben használható,
 • aktív rakományrögzítés (rugalmassága miatt nagy energiaelnyelő képesség)
 • széles méretválasztékkal rendelkező kötöző eszköz család alkalmazható,
 • költség megtakarítás érhető el, stb.