OBA.SK CSOM.HU AMB.RO
impresszum  |

Szállítási károk csökkentése Csomagőr indikátorokkal

Csomagőr indikátor alkalmazásával csökkennek a szállítási árukárok. Ezek többségét az árukezelés során elkövetett emberi mulasztás okozza. A Csomagőr indikátor lehetővé teszi, hogy az esetleg bekövetkező kárért a személyi felelősség megállapítható legyen, azáltal, hogy láthatóvá teszi a megengedettől eltérő igénybevételt okozó eseményeket.

A csomagőr indikátor arra készteti az árukezelést végző dolgozókat, hogy kíméletesebben, az árukezelési előírásoknak megfelelően, bánjanak az így felügyelt csomagokkal.


Ütésjelző Csomagőr ( Shockwatch ):

Az ütésre, rázkódásra, ejtésre érzékeny termékek akkor is tönkremehetnek, ha a csomagoláson nem látható különösebb külsérelmi nyom. Ha a termék, vagy a csomagolása megsérül, akkor a szállítást végzők a csomagolás elégtelenségére hivatkoznak a csomag nem megfelelő kezelésének az elismerése helyett. Az ütésjelző Csomagőr indikátor egy hatékony eszköz az árut feladó és fogadó cégek kezében az ilyen kényes helyzetek megoldására.

Egyszerűen a csomag oldalára kell ragasztani ezt a figyelemfelhívó méretű és kivitelű öntapadó címkét. A címke közepén lévő, tulajdonképpeni indikátor piros színűvé válása biztosan jelzi, ha a csomagot kíméletlenül kezelték, dobták, leejtették, valaminek
nekiütötték, stb.

Többféle érzékenységi fokozata van, melyet a termék érzékenységének és a csomagolás módjának megfelelően kell megválasztani.

Az ütésjelző Csomagőr ( Shockwatch ) indikátor tulajdonképpen a megengedettnél nagyobb gyorsulást-lassulást érzékeli. Az adott típusra jellemző gyorsulási értéket meghaladó igénybevétel esetén az indikátorban lévő piros színű folyadék láthatóvá válik.

Az ütésjelző Csomagőr már a felhasználás előtt is érzékeny, ezért a szállítása, tárolása körültekintést igényel.


Borulásjelző Csomagőr ( Tiltwatch ) :

Olyan termékek szállításánál lehet alkalmazni, amelyeknél nem engedhető meg az eldöntés, felborítás, fejtetőre állítás. A borulásjelző Csomagőr jelzi az árut fogadó számára, ha ez mégis megtörtént a csomaggal a szállítás során.

Az öntapadó címke kivitelű borulásjelző indikátort a csomag két egymásra merőleges oldalára kell ragasztani, ahol megjelenésével mindig magára vonja a csomagkezelést végzők figyelmét. Ha a csomagot 85 foknál jobban megdöntötték, akkor a címke közepén piros jelzés jelenik meg.

A borulásjelző indikátor csak "élesítés" után válik működőképessé, így a felhasználás előtti szállítása, mozgatása nem okozhat tönkremenetelt.


Magashőmérséklet jelző Csomagőr ( WarmMark ):

Egy megadott hőmérsékletnél magasabb hőmérséklet, károsodást okozhat a hőre érzékeny termékekben. A szállítójármű hűtő berendezése elromolhatott útközben, vagy a külső hőmérséklet szökhetett olyan magasra, ami az árut veszélyeztette. A magas hőmérsékletjelző Csomagőr alkalmazása lehetővé teszi, hogy az áru feladója és fogadója tudomást szerezzen az útközben előfordult, megengedettnél magasabb hőmérsékletről.

A magas hőmérséklet jelző Csomagőr többféle jelzési hőmérsékletű kivitelben létezik, melyek közül az áru érzékenysége szerint kell választani. A hőmérséklet indikátor informál a magasabb hőmérséklet fennállásának időtartamáról is. Minél több jelző ablak színeződik el pirosra annál hosszabb ideig állt fenn a jelzési hőmérséklet.

A hőmérséklet indikátor egy vékony műanyaglemez kihúzásával "élesedik", ezért a tárolása és szállítása során fellépő magas hőmérséklet nem teszi tönkre. Öntapadó címke kivitelű, egyszerűen a figyelni kívánt helyen felragasztható.


Alacsonyhőmérséklet jelző Csomagőr ( COLDMARK ):

A megengedettnél alacsonyabb hőmérséklet tönkretehet hőmérséklet érzékeny árukat. ( pl. fagyveszélyes áruk ) Alacsony hőmérséklet jelző Csomagőr alkalmazásával meg lehet győződni arról, hogy a szállítás és raktározás során előfordult-e a megengedettnél alacsonyabb hőmérséklet.

Három névleges hőmérsékletre kapható Csomagőr indikátor:
- 3, 0, + 4 C fok.

Az indikátor egy vékony cső, amelyben különböző színű folyadék van egymástól elválasztva.
Alacsonyabb hőmérséklet hatására a folyadékok visszafordíthatatlanul összekeverednek és a korábban átlátszó jelzési helyen ibolya színűre változik.

Az alacsonyhőmérséklet jelzőt elővigyázatosan kell kezelni, mert felhasználás előtt is aktív, a válaszadási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérséklet tönkreteszi.Nedvességjelző Csomagőr:

Egyes termékek a magas, más termékek a túl alacsony relatív páratartalomra érzékenyek.
A nedvességjelző Csomagőr egyszerű és gazdaságos eszköz egy zárt térben a relatív páratartalom kijelzésére.

Hosszantartó tárolás során a nedvességjelző indikátor időszakonkénti ellenőrzésével idejében lehet intézkedni a körülmények megváltoztatására, ha a relatív páratartalom káros mértékben megváltozott.

Párazáró fóliaburkolatokba figyelő ablakot lehet illeszteni, amely lehetővé teszi a bent uralkodó páratartalom figyelemmel kisérését a csomag kinyitása nélkül.

 

Csomagőr adatgyűjtők:

Az adatgyűjtő készülékek elektronikus eszközök, amelyek összegyűjtik a megfigyelés ideje alatt, ( pl. szállítás alatt ) hogy a termék milyen mechanikai és meteorológiai viszonyoknak volt kitéve. A készülék bizonyos rövid időszakonként feljegyzést készít a pillanatnyi hőmérsékletről, relatív páratartalomról és az aktuális gyorsulásról/lassulásról.

A készülék a tárolt adatokat PC számítógépen keresztül rendszerezetten kiírja, grafikont rajzol, az adatokat kiértékeli.

Az adatgyűjtő Csomagőr alkalmas arra is, hogy egy szállítási útvonalon várhatóan fellépő szállítási igénybevételeket előzetesen felmérjük.

Targonca felügyelő Csomagőr adatgyűjtők:

A készülékek segítségével a logisztikai vezetőség műszakonként, targoncánként és targoncavezetőnként képet kaphat a tényleges mozgatási teljesítményekről, a munkaerő és a targonca időbeli kihasználtságáról, az esetenkénti durva árukezelésről.

A targoncára szerelt készülék a beállított küszöbértéket meghaladó áru igénybevétel esetén hangjelzést ad és meg is állíthatja a gépet, amit csak a munkahelyi vezető nyugtázásával lehet újra indítani.